SketchUp pro XR

- Uživatelé SketchUp PRO předplacené verze mají přístup k prohlížečům smíšené reality Microsoft HoloLens, Oculus Rift a HTC Vive v plném rozsahu.
- Se SketchUp XR Viewer se uživatelé můžou ponořit do projektů v měřítku 1:1, aby zažili, pochopili nebo komplexně vyhodnotili dynamiku projektů.

Spolupráce
SketchUp prohlížeč pro virtuální realitu Vám umožní zapojit kolegy a klienty do zážitkového zhodnocení Vašeho designu.
Funkce pro spolupráci Vám dává možnost sdílet s vícero uživateli prohlídky ve stylu - vidíš to, co vidím já. Další uživatelé se můžou připojit ve stejné místnosti nebo pomocí vzdáleného připojení. Pomocí virtuální reality se můžete Vy a Vaši kolegové "zabydlet" uvnitř Vašeho návrhu, co zjednoduší a zefektivní vzájemnou komunikaci týkající se komplexních prostorových témat.

Interakce
Pomocí SketchUp prohlížeče máte možnost být v přímé interakci s Vašimi návrhy, díky čemu odpadá potřeba vytvářet fyzické modely Vašeho projektu.

S pomocí SketchUp prohlížeče si můžete prohlížet SketchUp modely v různých zařízeních pro virtuální nebo smíšenou realitu.

Nástroje
Aplikace obsahuje množství nástrojů pro prohlížení, navigaci a poskytování informací, které jsou Vám již známy ze SketchUpu. Můžete jednoduše "prolétat" kolem navržených modelů, ovládat viditelnost hladin, využít nástroj měřítko nebo nástroj informace o entitě pro rychlý přístup k důležitým informacím o Vašem modelu.

gdpr Sun Feb 25, 2024 09:28:07
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace