SketchUp 2022

Seznamte se s užitečnými novinkami v aktuální verzi:

Vyhledávání ve SketchUp

Vyhledat ve SketchUp 2022

Funkce Vyhledat byla poprvé představena ve SketchUp pro Web a nyní je součástí také SketchUp PRO. Umožní Vám rychle najít a aktivovat příkazy SketchUp i nainstalovaných rozšíření. Místo plýtvání cenným časem na hledání nebo pamatování nástrojů ve SketchUpu Vám nyní stačí napsat název nebo související slovo jako "tah", "boolean" nebo "ořez" pro jejich rychlé nalezení.

Pokud jste ve SketchUpu noví, pomůže Vám tato funkce rychleji zvládnout uživatelské prostředí a sadu nástrojů, přičemž Vám dá prostor, abyste se soustředili spíše na navrhování, než hledání nástrojů. Vyhledávat můžete podle názvu nebo akce, kterou potřebujete provést a SketchUp zobrazí relevantní výsledky.
Zkušenějším uživatelům pomůže zredukovat množství místa na obrazovce, které je pokryto panely nástrojů. Například místo zobrazení všech sedmi panelů s nástroji pro Joint Push/Pull stačí nyní vyhledat Joint Push/Pull a všechny příkazy propojené s tímto pluginem se Vám zobrazí.

Pro rychlé zpuštění Vyhledat můžete využít klávesovou zkratku Shift + S . Vyhledat je lokalizováno pro všechny oficiálně podporované jazykové mutace SketchUpu.NOVÉ A VYLEPŠENÉ NÁSTROJE PRO MODELOVÁNÍ

SketchUp 2022 zrychluje, zefektivňuje a zdokonaluje práci díky úplně novým nástrojům a aktualizaci těch starších.

Laso

Nástroj Laso pro výběr Vám umožní vybrat množinu prvků bez pohybu pohledu. Můžete také vytvářet oddělené výběry pomocí jedné operace kliknutí + tažení.
Při výběru ve směru hodinových ručiček se označí všechny entity, které jsou zahrnuty celé. Při výběru proti směru hodinových ručiček se označí všechny entity, kterých se laso i pouze dotkne.
Laso je možné spustit novou klávesovou zkratkou Shift + mezerník .Otisk

Nová modifikace pro tlačítko Pohyb, Otisk, Vám umožní vytváření dalších a dalších kopií dané entity jejich tištěním na jediné kliknutí. Tento nástroj je šikovnou pomůckou pro přirozené rozptýlení objektů do definované oblasti. Pokud chcete například rychle umístit figury nebo jiné siluety v krajinném návrhu. Je velkou pomocí pro vytváření vícenásobné kopie podél jedné z os v nepravidelných intervalech, jako např. zobrazení přechodů pro chodce v modelu městské oblasti.

Nástroj Značka

Zefektivněte organizaci modelu s využitím Značek, nového nástroje, který Vám umožní kliknout na entity nebo předvýběr entit a aplikovat značky. S tímto nástrojem můžete urychlit organizaci modelů označením objektů přímo v okně modelování, rychle smazat nechtěné značky a zlepšit spolehlivost hlášení hromadnou změnou značek pro instance komponent.Čára od ruky

Čára od ruky prošla velkou změnou. Nakreslené entity mají nyní hladší čáry, můžete vytvářet organické linie a vysunutí Follow Me s přirozenějšími odchylkami.
Kvůli hladšímu výstupu má nyní tento nástroj vícero segmentů. Okamžitě po dokreslení křivky můžete segmentaci snížit. SketchUp znázorní vizuální odezvu s každým přírůstkem. Čára od ruky také přijímá vstup pro uzamčení roviny kreslení a je tak nyní možné kreslit přes sousedící plochy v různých rovinách.Uzamknutí tečného oblouku

S využitím nových přepínačů pro uzamknutí kreslení tečného oblouku pro 2-bodový a 3-bodový oblouk můžete nyní zadat a uzamknout tečný oblouk z existující hrany nebo oblouku. Tečna se stane nejenom předvídatelnější, ale také Vám umožní rychleji vytvářet zaoblené plochy.Vyhledat scénu

Pokud vytváříte výstupy z architektonických vizualizací nebo dokumentaci k návrhu, pravděpodobně potřebujete množství rozličných scén pro vizualizaci detailů Vašeho návrhu. Proto často musíte procházet dlouhý seznam scén s kódovanými názvy. S vyhledáváním scén, novým vyhledávacím filtrem, který se nachází hned vedle záložek s jednotlivými scénami, můžete nyní rychle najít a přepnout se na příslušnou scénu.

Více modifikací nástrojů

V přechozí verzi 2021.1 se výrobce zaměřil na zlepšení konzistence modelování od nástroje k nástroji, s důrazem na 10 základních nástrojů. V této verzi SketchUp byly zavedeny praktické změny v chování měření, klasifikace, výplní a přímém zobrazování tipů k jednotlivým nástrojům.

LAYOUT

Po aktualizaci funkcí Automatický text (Auto-Text) a Najít a nahradit bude LayOut pracovat rychleji a efektivněji než kdy předtím.

Najít a nahradit v LayOut 2022

Popisky s Automatickým textem pro výřezy

Ke stávajícím popiskům, které načítají atributy entit nebo komponent z výřezů SketchUp v LayOutu přibyly popisky automatického textu, které je možné zvolit z menu automatického textu pro vytváření nových popisků nebo popisků dle šablony.
Můžete využít jakékoliv popisky z alba nebo využít transparentní odkazové čáry. To znamená, že můžete přetáhnout popisky s automatickým textem z alba, stisknout Enter pro odkazovou čáru a poté se automaticky zobrazí hodnota spojená s výřezem.

Tyto štítky zahrnují vkládání parametrů SceneName, SceneDescription, Scale, Ratio a Coordinates().
Se zdokonalenými štítky automatického textu můžete využit více informací obsažených ve SketchUp modelu při vytváření dokumentů nebo účinnějších a efektivnějších šablon. Například můžete vzít Název nebo popis pohledu pro automatické zobrazení názvu výkresu. S použitím štítku Ratio můžete zobrazit měřítko aktuálního pohledu. Pokud se měřítko pohledu změní, údaj se automaticky aktualizuje.

Automatický text v LayOut 2022

Správa stránek pomocí automatického textu

Manuální vytváření a správa obsahu dokumentu může být časově náročná a obvykle je zdrojem mnoha chyb. S novými vylepšeními správy názvů jednotlivých stránek se Vaše práce podstatně zjednoduší.

PageCount - počet stránek

Pro doplnění štítku PageNumber slouží PageCount, který zobrazuje počet stránek ve Vámi definovaném rozsahu. S PageCount mohou uživatelé určit počáteční stránku, typ číslování a poslední stránku. Tato funkce je užitečná pro vytváření obsahu nebo indexů na začátku LayOut dokumentu.

Automatický text v LayOut 2022

PageName - název stránky

S pomocí štítku PageName můžete využít název stránky, která není aktuální stránkou. Například pokud chcete zobrazit název třetí stránky Vašeho dokumentu, zadat PageNumber(3). Název stránky se průběžně aktualizuje, pokud se stránky přidávají, mažou, nebo se mění jejich pořadí, což šetří čas pro vytváření a finalizaci obsahu Vašeho dokumentu.

Sequence Auto-text - Sekvenční automatický text

Dlouho poptávaná funkce, Sequence Auto-Text je novým štítkem, jehož hodnota automaticky roste, pokud je duplikován. Tyto štítky se používají pro vytváření poznámek ve výkresu a rychlé číslování. Můžete vytvářet kopie a změnit účel záložky sekvence kolikrát bude potřeba. Pokud smažete záložku sekvence, můžete rychle a jednoduše změnit text pro další kopie sekvence v celém dokumentu s jednoduchým příkazem Renumber Sequence (změnit číslování sekvence).
Pro lehčí začátek práce s automatickým textem v LayOutu jsou do alba přidány nové stránky s názvy bloků.

Najít a nahradit text

Je několik způsobů pro rychlé vytváření a kopírování textu na více stránkách LayOutu, ale změny textu v celém dokumentu byly dosud relativně náročné. Může být nutné projít každou stránku a okénko s textem v celém dokumentu. Proto do LayOutu přibyla funkce Najít a nahradit, se kterou jsou změny textu ve výběru, na stránce nebo v celém dokumentu mnohem rychlejší. Tato funkce nejenom urychlí Vaši práci, ale umožní také mnohem efektivnější aktualizaci názvů výkresů, čísel stránek, specifikování stavebních materiálů nebo opravu překlepů. Jako v ostatních aplikacích, je možné tuto funkci spustit klávesovou zkratkou Ctrl/Command + F nebo z nabídky Text v LayOutu.

Najít a nahradit ve SketchUp 2022

Výběr Zoom

Pro nižší časové prodlevy při přiblížení přibyla také do LayOutu funkce Výběr. S rostoucím množstvím detailů a větší komplexností stránek je stále těžší využívat funkci rolování a přiblížení. Pomocí Výběru je možné dostat se na potřebné přiblížení ve vybrané části výkresu, přičemž se snižuje pravděpodobnost nechtěných prodlev v průběhu přibližování a oddalování náhledu.

VYLEPŠENÍ VÝKONU A KVALITY

Podpora M1 ve SketchUpu pro Mac


SketchUp nyní nabízí univerzální instalátor pro zařízení Mac, které využívají hardwarovou platformu M1.
Instalátor verze 2022 podporuje pro zařízení Mac také procesory Intel. To znamená, že všichni uživatelé Apple mohou používat stejný instalátor bez ohledu na jejich procesor.

SketchUp zakoupíte v eshopu CAD Zone.

Přečtěte si také: Novinky ve SketchUp 2021

gdpr Fri Dec 08, 2023 16:35:24
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace