SketchUp 2021

SketchUp 2021

SketchUp přechází do své nové fáze, což symbolizuje i úplně nový vzhled loga pro SketchUp, LayOut a Style Builder. Nová loga byla vytvořena ve 3D přímo ve SketchUpu a reprezentují jednoduchost vycházející z tvaru krychle.

SketchUp 2021

PreDesign - nový způsob, jak začít práci se SketchUpem

PreDesign je nový nástroj pro výzkum v počátečním stadiu projektu. Tento nástroj poskytuje architektům budov, venkovních prostor i územních celků informace, které potřebují pro náležitý vhled z hlediska klimatických faktorů, již ve stadiu počátečního konceptu. Zabezpečí, že se návrhy budou vyvíjet správným směrem ještě dříve, než začne samotný proces modelování.

SketchUp 2021

PreDesign pozvedá návrhy na novou úroveň - projekt stojí na přesnějších vstupech a autoři mají k dispozici více informací, které jsou potřebné při posuzování například variantních řešení. Jedná se o ideální cestu pro nastartování architektonického návrhu ve SketchUp.Živé komponenty (Live components)

Představujeme nový typ konfigurovatelných objektů pro SketchUp: živé komponenty. Tyto komponenty si mohou všichni uživatelé vyhledat, stáhnout a nastavit živě ve SketchUpu.Uživatelé mohou získat přístup k těmto komponentám ve 3D Warehouse a procházet kolekce od SketchUp Labs. Jednoduše zvolte objekt a vložte jej přímo do vašeho modelu. Pokud použijete dvojklik myší pro úpravu živé komponenty, objeví se dialogové okno Konfigurovat živou komponentu, které umožní řídit její parametry. Na rozdíl od dynamických komponent, živé komponenty se samy překreslují v okamžiku, kdy jejich parametry změníte.

Živé komponenty výborně sednou do SketchUpu díky možnostem jejich škálování, čímž umožňují široké využití pro uživatele ve smyslu architektonické konfigurace, plánování prostoru a rychlých estetických úpravy. V budoucnu dojde k dalšímu zvýšení funkčnosti živých komponent a uvolnění možnosti jejich vytváření živých přímo uživateli.

Lepší organizace modelu

Pro zjednodušení práce s komplexními modely, přináší SketchUp 2021 mnohem lepší organizaci modelu.

Složky značek: pomocí složek značek si můžete organizovat a katalogizovat značky, které jsou založeny na atributech, poschodích budov nebo možnostech návrhu. Tato funkce je dostupná také v LayOutu, což umožňuje uživatelům zapnout nebo vypnout velké části náhledu na model při vytváření 2D výkresů. Nezapomeňte na to, že názvy značek stále musí být jedinečné, i přes to, že je použijete v různých složkách!

SketchUp 2021

Filtrování složek: panel se značkami nyní nabízí možnost filtrování. Toto usnadňuje vyhledávání značek ve vašem modelu a rychlé ovládání individuální viditelnosti značek, umožňuje výběry založené na značkách v okně modelu nebo úpravu vlastností či stylu značek.

Formát souboru bez verze

Pro zjednodušení práce ve SketchUp byl úplně přepracován formát , ve kterém se ukládají vaše modely. V dalších verzí bude možné pracovat se soubory bez ohledu na verzi SketchUp, kde byl model vytvořen, nebo kde je otevírán.

SketchUp Labs

Živé komponenty jsou první vlaštovkou, která byla uvolněna pod novým programem s názvem SketchUp Labs. Program reprezentuje změnu ve způsobu vytváření a uvolňování funkcí. Funkce, které jsou k dispozici jako součást tohoto Beta programu, jsou stále ve fázi vývoje, ale mohou být již nyní pro uživatele prospěšné.
Uvolnění možností Labs umožňuje také rychlejší zpětnou vazbu od uživatelů a lepší plánování priorit budoucího vývoje. Funkce programu Labs budou méně "naleštěné", ale ukazuje se, že tato kosmetická vada není tak velká, aby zastínila výhodu rychlejšího vytváření nových funkcí pro zákazníky - a možnosti je dříve testovat v reálných projektech.

SketchUp 2021 nabitý novinkami čeká, až jej vyzkoušíte !

SketchUp zakoupíte v eshopu CAD Zone.

gdpr Sun Feb 25, 2024 08:43:37
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace