PreDesign

PreDesign je aplikace, která umožňuje starostlivé naplánování fáze před samotným návrhem modelu ve SketchUpu. Poskytuje přesné informace o klimatických podmínkách a vhodných konceptech návrhů, které budou tyto klimatické faktory reflektovat.
Predesign
S čím pomůže PreDesign našim zákazníkům?

Pomůžeme jimAby mohli
Identifikovat udržitelné strategie návrhuNavrhovat udržitelnější stavby
Vysvětlit své strategie klientůmUšetřit čas strávený řešením návrhů
Vyhnout se vytváření nesprávných návrhůVyhnout se nutnosti přepracování návrhů
Vytvořit obsah prezentací pro klientyPřidat nové služby nebo ušetřit finance u již existujících

Predesign
Kdo jej získá?
Kdo jej nezíská?
Predesign

gdpr Fri Dec 08, 2023 16:13:25
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace