SketchUp > Pluginy > Double-Cut

Double-CutNávod na použitieVytvorte alebo importujte SketchUp Cutting Component

Cutting Components sú špeciálne komponenty, ktoré môžete jednoducho vytvoriť v SketchUpe. Pre ich vytvorenie:
- Vytvorte komponent, ktorý obsahuje sériu hrán, ktoré formujú uzavretý tvar (napr. obdĺžnik). Tieto hrany sa využijú pre výrez.
- Uistite sa, že nastavenie komponentu je Cut Opening.
- Uistite sa, že komponent je nastavný tak, aby držal na povrchu.
- Uistite sa, že osy komponentu sú nastavené tak, že hrany sú v roviny XY (červeno-zelené).

DoubleCut - Vytvorenie cutting component

Úprava Cutting Components

Keď vkladáte nový Cutting Component do Vášho modelu na už existujúci povrch, Double-Cut bude pracovať automaticky. Ak komponentmi pohybujete alebo meníte ich veľlkosť, Double-Cut sa automaticky prispôsobí.

DoubleCut - Úprava Cutting component

Zapnutie a vypnutie Double-Cut

Môžete zapnúť a vypnúť Double-Cut pre zvoleneé Cutting Components. Pre vypnutie Double-Cut pre všetky komponenty usíte vypnúť plugin s využitím SketchUp Extension Managera a reštarovať SketchUp.

DoubleCut - Zapnutie a vypnutie

Pripevnenie a uvoľnenie Cutting Components

Aby Double-Cut správne fungoval, komponenty musia byť správne pripevnené k povrchu a nie k inej skupine komponentov.
- Pre uvoľnenie Cutting Component využijte kontextové menu SketchUp, ktoré sa objaví po kliknutí pravým tlačítkom myši
- Pre opätovné pripevnenie Cutting Component zvoľte komponent a povrch, a potom zvoľte Double-Cut Glue to Face (pripevniť k povrchu) z kontextového menu. Pre túto prácu Cutting Component musí mať os umiestenú na ploche zvoleného povrchu.

DoubleCut - Pripevnenie a uvoľnenie

Rozloženie a modifikácia uzamknutých Double-Cut skupín

Skupiny Double-Cut sú štandardne uzamknuté a nie je možné ich modifikovať.
- Pre odomknutie zvolenej Double-Cut skupiny vyutžite kontextové menu SketchUp, ktoré sa objaví po kliknutí pravým tlačítkom myši.
- Pre odomknutie a rozloženie zvolených skupín zvoľte Double-Cut - Rozloženie uzamknutých skupín z kontextového menu.
- Využite SketchUp outliner pre jednoduchú voľbu násobných Double-Cut skupín.

DoubleCut - rozloženie

TutoriálObjednávka Double-Cut v eshopu CAD Zone >>>

gdpr Fri Jun 14, 2024 20:43:15
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace