SketchUp > Pluginy > SketchPlus

SketchPlus

SketchPlus je rozšířením SketchUpu, které mu přidává množství nástrojů, které jsou jednoduše využitelné a množství z nich již existuje v podobě pluginů zdarma nebo se dají najít v jiných 3D modelovacích aplikacích.

SketchPlus obsahuje více než 30 nástrojů včetně:
- filtru pro výběr;
- výběr pomocí lasa;
SketchPlus
- výběr pomocí polygonového lasa;
- zvolit všechny možnosti;
- zvolit předchozí / zvolit další;
- vyhledávač komponentů;
- rekurzivní rozložení;
- změna os;
- zrcadlení;
SketchPlus
- chytré pole;
- pole podél cesty;
- nahrazení komponent;
- náhodné otočení;
- náhodné měřítko;
- náhodné umístění;
- přetažení objektu;
- pohyb k základnímu bodu;
SketchPlus
- postrčení;
- zarovnání;
- pohyb k ose Z;
- zarovnání k podkladu;
- snížení;
SketchPlus
- nástroj sféra;
- nástroj kužel;
- nástroj anuloid;
SketchPlus
- vytváření ploch;
- odstranění barvy (všechny entity, skupiny/komponenty nebo plochy/hrany);
SketchPlus
- odstranění tagů (všechny entity, skupiny/komponenty nebo plochy/hrany).

SketchUp Plus v eshopu CADzone >>>

gdpr Fri Dec 08, 2023 17:56:35
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace