SketchUp > Nápověda > Rychlé reference SketchUp pro Win

Rychlé reference SketchUp pro Win

Oblouk
2-bodový oblouk (A)


Výduť oblouku - Určete výduť oblouku napsáním čísla a Enterem.

Poloměr - Určete poloměr napsáním čísla, klávesou R a Enterem.

Segmenty - Určete množství segmentů napsáním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rychlé reference
Kruh (C)


Shift - Uzamkne aktuální přesah.

Poloměr - Určete poloměr napsáním čísla a Enterem.

Segmenty - Určete množství segmentů napsáním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rychlé reference
Mazání (E)


Ctrl - Vyhlaď/zjemni (použijte hrany sousedních stran pro zaoblení).

Shift - Skrýt.

Ctrl + Shift - Zrušit vyhlazení/zjemnění.

 SketchUp – Rychlé reference
Tažení profilu po dráze


Alt - Použijte obvod plochy jako dráhu pro profil.

Rada experta - Nejdříve zvolte cestu, pak funkci, nakonec klikněte na plochu.

 SketchUp – Rychlé reference
Čára (L)


Shift - Uzamknout v aktuálním směru přesahu.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Délka - Zadejte délku napsáním čísla a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Pohled okolo


Výška pohledu - Určete výšku pohledu vepsáním čísla a Enterem.

 SketchUp – Rychlé reference
Posun (M)


Ctrl - Vytvořit kopii.

Shift - Přidržte pro uzamčení v aktuálním směru přesahu.

Alt - Umožňuje posun i přes nutnost přidat další hrany a plochy.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Vzdálenost - Určete délku posunu napsáním čísla a Enter.

Vnější kopie pole - N kopií v řade: nejdřív posun kopie, zadat číslo, klávesa X a Enter.

Vnitřní kopie pole - N kopií mezi: nejdřív posun kopie, zadat číslo, pak klávesu / a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Ofset (F)


Alt - Umožňuje, aby se výsledky překrývaly.

Vzdálenost - Určete vzdálenost ofsetu napsáním čísla a Enterem.

Kroužení (O)

Ctrl - Stiskněte pro znemožnění kroužení bez gravitace.

Shift - Podržte pro aktivaci nástroje posun.

 SketchUp – Rychlé reference
Výplně (B)


Ctrl - Materiál výplně – vyplní všechny odpovídající sousední plochy.

Shift - Nahrazení materiálu – vyplní všechny odpovídající plochy modelu.

Ctrl + Shift - Nahrazení materiálu objektu – vyplní plochy stejného objektu.

Alt - Podržte pro vzorku materiálu.

 SketchUp – Rychlé reference
Tah/Tlak (P)


Ctrl - Tah/Tlak kopie plochy (původní plocha zůstane na místě).

Dvojité kliknutí - Použít poslední vzdálenost Tah/Tlak na tuto plochu.

Vzdálenost - Určete vzdálenost Tah/Tlak napsáním čísla a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Obdélník (R)


Ctrl - Začne kreslit od středu.

Kóty - Určete kóty napsáním délky a šířky a Enterem.

 SketchUp – Rychlé reference
Rotační obdélník


Shift - Uzamkne v aktuálním směru / rovině.

Alt - Uzamkne kreslící rovinu pro první hranu (po prvním kliknutí).

Kóty, úhel - Klikněte pro první dva rohy, pak zadejte délku, úhel a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Otáčení (Q)


Ctrl - Otáčí kopii.

Úhel - Určete úhel napsáním čísla a Enterem.

Sklon - Určete úhel jako sklon napsáním stoupání, dvojtečky délky a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Zvětšování (S)


Ctrl - Podržte pro zvětšení okolo středu.

Shift - Podržte pro nerovnoměrné zvětšení (bez deformace).

Množství - Určete měřítko napsáním čísla a Enter.

Délka - Určete délku zvětšení napsáním čísla, jednotky (např. m) a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Měření (T)


Ctrl - Přepíná vytvoření vodítka nebo pouhé měření.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Změna velikosti - Pro změnu velikosti: změření vzdálenosti, zadání velikosti, Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Lupa (Z)


Shift - Podržte a klikněte myší pro změnu pole pohledu.


Velká sada nástrojů
SketchUp – Rychlé reference

Výběr (Mezerník)

SketchUp – Rychlé reference

Vytvořit Komponentu

SketchUp – Rychlé reference

Výplně (B)

SketchUp – Rychlé reference

Mazání (E)SketchUp – Rychlé reference

Čára (L)

 SketchUp – Rychlé reference

Od ruky

SketchUp – Rychlé reference

Obdélník (R)

SketchUp – Rychlé reference

Rotační obdélníkSketchUp – Rychlé reference

Kruh (C)

 SketchUp – Rychlé reference

N-úhelník

SketchUp – Rychlé reference

Oblouk

SketchUp – Rychlé reference

2-bodový oblouk (A)SketchUp – Rychlé reference

3- bodový oblouk

 SketchUp – Rychlé reference

Výseč

SketchUp – Rychlé reference

Posun (M)

SketchUp – Rychlé reference

Tah/Tlak (P)SketchUp – Rychlé reference

Otáčení (Q)

 SketchUp – Rychlé reference

Tažení profilu po dráze

SketchUp – Rychlé reference

Zvětšování (S

SketchUp – Rychlé reference

Ofset (F)SketchUp – Rychlé reference

Měření (T)

 SketchUp – Rychlé reference

Kótování

SketchUp – Rychlé reference

Úhloměr

SketchUp – Rychlé reference

TextSketchUp – Rychlé reference

Osy

 SketchUp – Rychlé reference

3D text

SketchUp – Rychlé reference

Kroužení (O)

SketchUp – Rychlé reference

Panorama (H)SketchUp – Rychlé reference

Lupa (Z)

 SketchUp – Rychlé reference

Lupa okno

SketchUp – Rychlé reference

Lupa hranice

SketchUp – Rychlé reference

ZpětSketchUp – Rychlé reference

Pozice kamery

 SketchUp – Rychlé reference

Procházka

SketchUp – Rychlé reference

Pohled okolo

SketchUp – Rychlé reference

Řezová rovina


Objemové nástroje
SketchUp – Rychlé reference

Vnější skořepina

 SketchUp – Rychlé reference

Průnik (Pro)

SketchUp – Rychlé reference

Sjednocení (Pro)

SketchUp – Rychlé reference

Rozdíl (Pro)SketchUp – Rychlé reference

Ořezání (Pro)

 SketchUp – Rychlé reference

Rozdělení (Pro)

SketchUp – Rychlé reference

Interakce


Dynamické komponenty
SketchUp – Rychlé reference

Možnosti komponentů

SketchUp – Rychlé reference

Atributy komponentů

 SketchUp – Rychlé reference

Z vrstevnic


Sandbox (Terén)
SketchUp – Rychlé reference

Na zelené louce

SketchUp – Rychlé reference

Zvlnění

SketchUp – Rychlé reference

Otisk

 SketchUp – Rychlé reference

PokrýtSketchUp – Rychlé reference

Přidat detail

SketchUp – Rychlé reference

Prohodit hranu


Standardní pohledy
SketchUp – Rychlé reference

Izo

 SketchUp – Rychlé reference

Horní

SketchUp – Rychlé reference

Přední

SketchUp – Rychlé reference

PravýSketchUp – Rychlé reference

Zadní

 SketchUp – Rychlé reference

Levý


Styl
SketchUp – Rychlé reference

X-Ray

SketchUp – Rychlé reference

Skryté hrany čárkovaně

SketchUp – Rychlé reference

Stínování

 SketchUp – Rychlé reference

Stínování s texturouSketchUp – Rychlé reference

Monochrom


Umístění
SketchUp – Rychlé reference

Přidat umístění

SketchUp – Rychlé reference

Přepnout terén


Warehouse
 SketchUp – Rychlé reference

3D Warehouse

SketchUp – Rychlé reference

Sdílení modelu

SketchUp – Rychlé reference

Sdílet model

SketchUp – Rychlé reference

KlasifikátorSketchUp – Rychlé reference

Sklad rozšiřujících pluginů

 SketchUp – Rychlé reference

Odeslat do LayOut (Pro)

gdpr Fri Dec 08, 2023 17:51:20
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace