SketchUp > Nápověda > Rychlé reference SketchUp pro Mac

Rychlé reference SketchUp pro Mac

Oblouk
2-bodový oblouk (A)


Výduť oblouku - Určete výduť oblouku napsáním čísla a Enterem.

Poloměr - Určete poloměr napsáním čísla, klávesou R a Enterem.

Segmenty - Určete množství segmentů napsáním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rychlé reference
Kruh (C)


Shift - Uzamkne aktuální přesah.

Poloměr - Určete poloměr napsáním čísla a Enterem.

Segmenty - Určete množství segmentů napsáním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rychlé reference
Mazání (E)


Option - Vyhlaď/zjemni (použijte hrany sousedních stran pro zaoblení).

Shift - Skrýt.

Option + Shift - Zrušit vyhlazení/zjemnění.

 SketchUp – Rychlé reference
Tažení profilu po dráze


Command - Použijte obvod plochy jako dráhu pro profil.

Rada experta - Nejdříve zvolte cestu, pak funkci, nakonec klikněte na plochu.

 SketchUp – Rychlé reference
Čára (L)


Shift - Uzamknout v aktuálním směru přesahu.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Délka - Zadejte délku napsáním čísla a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Pohled okolo


Výška pohledu - Určete výšku pohledu vepsáním čísla a Enterem.

 SketchUp – Rychlé reference
Posun (M)


Option - Vytvořit kopii.

Shift - Přidržte pro uzamčení v aktuálním směru přesahu.

Command - Umožňuje posun i přes nutnost přidat další hrany a plochy.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Vzdálenost - Určete délku posunu napsáním čísla a Enter.

Vnější kopie pole - N kopií v řade: nejdřív posun kopie, zadat číslo, klávesa X a Enter.

Vnitřní kopie pole - N kopií mezi: nejdřív posun kopie, zadat číslo, pak klávesu / a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Ofset (F)


Command - Umožňuje, aby se výsledky překrývaly.

Vzdálenost - Určete vzdálenost ofsetu napsáním čísla a Enterem.

 SketchUp – Rýchle referencie
Kroužení (O)


Option - Stiskněte pro znemožnění kroužení bez gravitace.

Shift - Podržte pro aktivaci nástroje posun.

 SketchUp – Rychlé reference
Výplně (B)


Option - Materiál výplně – vyplní všechny odpovídající sousední plochy.

Shift - Nahrazení materiálu – vyplní všechny odpovídající plochy modelu.

Option + Shift - Nahrazení materiálu objektu – vyplní plochy stejného objektu.

Command - Podržte pro vzorku materiálu.

 SketchUp – Rychlé reference
Tah/Tlak (P)


Option - Tah/Tlak kopie plochy (původní plocha zůstane na místě).

Dvojité kliknutí - Použít poslední vzdálenost Tah/Tlak na tuto plochu.

Vzdálenost - Určete vzdálenost Tah/Tlak napsáním čísla a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Obdélník (R)


Option - Začne kreslit od středu.

Kóty - Určete kóty napsáním délky a šířky a Enterem.

 SketchUp – Rychlé reference
Rotační obdélník


Shift - Uzamkne v aktuálním směru / rovině.

Command - Uzamkne kreslící rovinu pro první hranu (po prvním kliknutí).

Kóty, úhel - Klikněte pro první dva rohy, pak zadejte délku, úhel a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Otáčení (Q)


Option - Otáčí kopii.

Úhel - Určete úhel napsáním čísla a Enterem.

Sklon - Určete úhel jako sklon napsáním stoupání, dvojtečky délky a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Zvětšování (S)


Option - Podržte pro zvětšení okolo středu.

Shift - Podržte pro nerovnoměrné zvětšení (bez deformace).

Množství - Určete měřítko napsáním čísla a Enter.

Délka - Určete délku zvětšení napsáním čísla, jednotky (např. m) a Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Měření (T)


Option - Přepíná vytvoření vodítka nebo pouhé měření.

Šipky - Uzamkne směr, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelní/kolmý.

Změna velikosti - Pro změnu velikosti: změření vzdálenosti, zadání velikosti, Enter.

 SketchUp – Rychlé reference
Lupa (Z)


Shift - Podržte a klikněte myší pro změnu pole pohledu.

gdpr Tue May 21, 2024 18:01:52
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace