SketchUp > Nápověda > Rychlé reference SketchUp Layout pro Win

Rychlé reference SketchUp Layout pro Win

Kruh
Kruh (C)


Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný kruh jako poslední nakreslený.

Lineární kóta
Lineární kóta (D)


Alt - Držte stisknuté pro změnu umístění kóty.

Ctrl - Držte stisknuté pro změnu orientace vodící čáry.

Dvojité kliknutí - Zopakuje poslední ofset kóty.

Elipsa
Elipsa


Ctrl - Začne kreslit od středu.

Shift Pro zamezení nakreslení kruhu.

Dvojité kliknutí - Vytvoří elipsu stejnou jako poslední nakreslená.

Připojit
Připojit


Kliknutí - Připojte segmenty postupným klikáním na ně.

Čára (L)
Čára (L)


Shift - Uzamkne v horizontálním nebo vertikálním směru.

Délka - Zadejte délku napsáním čísla a Enterem.

Popiska
Popiska


Ctrl - Přidržte pro převrácení textu na druhou stranu.

Alt - Přidržte pro zamezení vytvoření zalomené čáry.

Kliknutí > Dvojité kliknutí - Pro vytvoření rovné čáry odkazu.

Kliknutí > kliknutí > kliknutí - Pro vytvoření zalomené čáry odkazu.

Kliknutí – tažení - Pro vytvoření ohnuté čáry odkazu.

Úprava textu popisky - Klikněte dvakrát na text popisky pro její úpravu.

Úprava vodící čáry - Klikněte dvakrát na vodící čáru pro úpravu jejího tvaru.

Ofset
Ofset


Alt - Oboustranný ofset otevřené cesty.

Nahoru/dolů - Šipka nahoru nebo dolů změní počet segmentů křivek.

Polygon
Polygon


Shift - Uzamkne aktuální směr natočení mnohoúhelníku.

Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný mnohoúhelník jako poslední nakreslený.

Strany - Určete počet stran napsáním čísla, klávesou S a Enterem.

Obdélník (R)
Obdélník (R)


Ctrl - Začne kreslit od středu.

Shift - Zamezí vytvoření čtverce.

Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný obdélník jako poslední nakreslený.

Rozměry - Zadejte rozměry napsání šířky, výšky a Enterem.

Zaoblený obdélník
Zaoblený obdélník


Nahoru/Dolů - Šipka nahoru nebo dolů v průběhu kreslení změní úhel rohu.

Vypouklý obdélník
Vypouklý obdélník


Nahoru/Dolů - Šipka nahoru / dolů v průběhu kreslení změní míru zaoblení.

Vyberte (mezerník)
Vyberte (mezerník)


Kliknutí – Tažení - Pohybuje zvolenými entitami.

Kliknutí – Tažení +Alt - Držte stisknuté pro zvolení entit bez jejich posouvání.

Ctrl - Držte stisknuté a pohybujte myší pro vytvoření kopie.

Vzdálenost - Určete vzdálenost posunu napsáním čísla a Enterem.

Kopie vnějšího bloku - Kopie n kopií v řadě: posuňte první kopii, napište číslo, pak X a Enter.

Kopie vnitřního bloku - n kopií mezi: posuňte první kopii, napište číslo, pak / a Enter.

Ctrl (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním přidejte položky do výběru.

Shift (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním přidejte nebo odeberte položky.

Ctrl + Shift (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním odeberte položky z výběru.

Shift (škálování) - Držte stisknuté pro nerovnoměrné škálování (bez deformací).

Alt - Držte stisknuté pro škálování od středu.

<b>Styl</b>
Styl

Kliknutí - Převzetí stylu objektu (výplň, barva, vzor, font, velikost, atd.)

Další kliknutí - Aplikace převzatého stylu.

<b>Rozdělení</b>
Rozdělení


Kliknutí - Rozdělí čáru v místě, kam kliknete.

<b>Tabulka</b>
Tabulka


Dvojité kliknutí - Vytvoří stejnou tabulku jako byla poslední vytvořená.

Buňky - Určete velikost tabulky napsáním počtu sloupců, řádků a Enter.

<b>Text</b>
Text


Kliknutí - Pro vytvoření neohraničeného textového okna.

Kliknutí – Tažení zleva doprava - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného vlevo.

Kliknutí – Tažení zprava doleva - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného vpravo.

Kliknutí – Tažení+Ctrl - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného na střed.


Další tipy

Úchopy - Klikněte pravým tlačítkem pro přepínání mezi úchopy.

Tloušťka čáry - Použijte tabulku stylů ve SU Model pro změnu tloušťky čar.

Úprava úchopů - Klikněte dvakrát na kóty pro úpravu jednotlivých entit.


Kolečko myši

Rolování – Přibližování

Kliknutí – Tažení - Posun

NástrojeSketchUp – Rychlé reference

Vyberte (Mezerník)

SketchUp – Rychlé reference

Čára (L)

SketchUp – Rychlé reference

Od ruky

SketchUp – Rychlé reference

ObloukSketchUp – Rychlé reference

2-bodový oblouk (A)

SketchUp – Rychlé reference

3- bodový oblouk

SketchUp – Rychlé reference

Výseč

SketchUp – Rychlé reference

Obdélník (R)SketchUp – Rychlé reference

Zaoblený obdélník

SketchUp – Rychlé reference

Vypouklý obdélník

SketchUp – Rychlé reference

Kosočtverec

SketchUp – Rychlé reference

Kruh (C)SketchUp – Rychlé reference

Elipsa

SketchUp – Rychlé reference

Polygon

SketchUp – Rychlé reference

Ofset

SketchUp – Rychlé reference

Text (T)SketchUp – Rychlé reference

Popiska

SketchUp – Rychlé reference

Lineární kóta (D)

SketchUp – Rychlé reference

Úhlová kóta

SketchUp – Rychlé reference

TabulkaSketchUp – Rychlé reference

Smazat

SketchUp – Rychlé reference

Styl (B)

SketchUp – Rychlé reference

Rozdělení

SketchUp – Rychlé reference

Připojit


Listy
SketchUp – Rychlé reference

Přidat

SketchUp – Rychlé reference

Duplikovat

SketchUp – Rychlé reference

Odstranit

SketchUp – Rychlé reference

PředchozíSketchUp – Rychlé reference

Další


Úpravy
SketchUp – Rychlé reference

Zpět

SketchUp – Rychlé reference

Vpřed

SketchUp – Rychlé reference

Skupina

SketchUp – Rychlé reference

Zrušit seskupení


Pohled
SketchUp – Rychlé reference

Skrýt rastr

SketchUp – Rychlé reference

Zobrazit rastr

SketchUp – Rychlé reference

Panorama

SketchUp – Rychlé reference

LupaSketchUp – Rychlé reference

Přiblížit

SketchUp – Rychlé reference

Oddálit

SketchUp – Rychlé reference

Aktuální velikost

SketchUp – Rychlé reference

Přizpůsobit oknuSketchUp – Rychlé reference

Lupa hranice

SketchUp – Rychlé reference

Spustit prezentaci


Seřadit
SketchUp – Rychlé reference

Přesunout dopředu

SketchUp – Rychlé reference

Posunout vpřed

SketchUp – Rychlé reference

Posunout vzad

SketchUp – Rychlé reference

Přenést dozaduSketchUp – Rychlé reference

Zarovnat vlevo

SketchUp – Rychlé reference

Zarovnat sprava

SketchUp – Rychlé reference

Zarovnání horní

SketchUp – Rychlé reference

Zarovnání dolníSketchUp – Rychlé reference

Zarovnání vertikálně

SketchUp – Rychlé reference

Zarovnání horizontálně

SketchUp – Rychlé reference

Umístit horizontálně

SketchUp – Rychlé reference

Umístit vertikálněSketchUp – Rychlé reference

Mezerník vertikálně

SketchUp – Rychlé reference

Mezerník horizontálně

SketchUp – Rychlé reference

Zleva doprava

SketchUp – Rychlé reference

Zhora dolůSketchUp – Rychlé reference

Uchopení objektu vypnuto

SketchUp – Rychlé reference

Uchopení objektu zapnuto

SketchUp – Rychlé reference

Uchopování rastru zapnuto

SketchUp – Rychlé reference

Uchopování rastru vypnuto

gdpr Fri Dec 08, 2023 17:43:46
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace