SketchUp > Nápověda > Rychlé reference SketchUp Layout pro Mac

Rychlé reference SketchUp Layout pro Mac

Kruh
Kruh (C)


Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný kruh jako poslední nakreslený.

Lineární kóta
Lineární kóta (D)


Option - Držte stisknuté pro změnu umístění kóty.

Command - Držte stisknuté pro změnu orientace vodící čáry.

Dvojité kliknutí - Zopakuje poslední ofset kóty.

Elipsa
Elipsa


Command - Začne kreslit od středu.

Shift - Pro zamezení nakreslení kruhu.

Dvojité kliknutí - Vytvoří elipsu stejnou jako poslední nakreslená.

Připojit
Připojit


Kliknutí - Připojte segmenty postupným klikáním na ně.

Čára (L)
Čára (L)


Shift - Uzamkne v horizontálním nebo vertikálním směru.

Délka - Zadejte délku napsáním čísla a Enterem.

Popiska
Popiska


Command - Přidržte pro převrácení textu na druhou stranu.

Option - Přidržte pro zamezení vytvoření zalomené čáry.

Kliknutí > Dvojité kliknutí - Pro vytvoření rovné čáry odkazu.

Kliknutí > kliknutí > kliknutí - Pro vytvoření zalomené čáry odkazu.

Kliknutí – tažení - Pro vytvoření ohnuté čáry odkazu.

Úprava textu popisky - Klikněte dvakrát na text popisky pro její úpravu.

Úprava vodící čáry - Klikněte dvakrát na vodící čáru pro úpravu jejího tvaru.

Ofset
Ofset


Option - Oboustranný ofset otevřené cesty.

Nahoru / dolů - Šipka nahoru nebo dolů změní počet segmentů křivek.

Polygon
Polygon


Shift - Uzamkne aktuální směr natočení mnohoúhelníku.

Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný mnohoúhelník jako poslední nakreslený.

Strany - Určete počet stran napsáním čísla, klávesou S a Enterem.

Obdélník (R)
Obdélník (R)


Command - Začne kreslit od středu.

Shift - Zamezí vytvoření čtverce.

Dvojité kliknutí - Vytvoří stejný obdélník jako poslední nakreslený.

Rozměry - Zadejte rozměry napsání šířky, výšky a Enterem.

Zaoblený obdélník
Zaoblený obdélník


Nahoru/Dolů - Šipka nahoru nebo dolů v průběhu kreslení změní úhel rohu.

Vypouklý obdélník
Vypouklý obdélník


Nahoru / Dolů - Šipka nahoru / dolů v průběhu kreslení změní míru zaoblení.

Vyberte (mezerník)
Vyberte (mezerník)


Kliknutí – Tažení - Pohybuje zvolenými entitami.

Kliknutí – Tažení + Alt - Držte stisknuté pro zvolení entit bez jejich posouvání.

Command - Držte stisknuté a pohybujte myší pro vytvoření kopie.

Vzdálenost - Určete vzdálenost posunu napsáním čísla a Enterem.

Kopie vnějšího bloku - n kopií v řadě: posuňte první kopii, napište číslo, pak X a Enter.

Kopie vnitřního bloku - n kopií mezi: posuňte první kopii, napište číslo, pak / a Enter.

Command (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním přidejte položky do výběru.

Shift (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním přidejte nebo odeberte položky.

Command + Shift (při výběru) - Držte stisknuté a klikáním odeberte položky z výběru.

Shift (škálování) - Držte stisknuté pro nerovnoměrné škálování (bez deformací).

Option - Držte stisknuté pro škálování od středu.

<b>Styl</b>
Styl


Kliknutí - Převzetí stylu objektu (výplň, barva, vzor, font, velikost, atd.)

Další kliknutí - Aplikace převzatého stylu.

<b>Rozdělení</b>
Rozdělení


Kliknutí - Rozdělí čáru v místě, kam kliknete.

<b>Tabulka</b>
Tabulka


Dvojité kliknutí - Vytvoří stejnou tabulku jako byla poslední vytvořená.

Buňky - Určete velikost tabulky napsáním počtu sloupců, řádků a Enter.

<b>Text</b>
Text


Kliknutí - Pro vytvoření neohraničeného textového okna.

Kliknutí – Tažení zleva doprava - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného vlevo.

Kliknutí – Tažení zprava doleva - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného vpravo.

Kliknutí – Tažení + Command - Pro vytvoření ohraničeného okna zarovnaného na střed.


Další tipy

Úchopy - Klikněte pravým tlačítkem pro přepínání mezi úchopy.

Tloušťka čáry - Použijte tabulku stylů ve SU Model pro změnu tloušťky čar.

Úprava úchopů - Klikněte dvakrát na kóty pro úpravu jednotlivých entit.


Kolečko myši

Rolování – Přibližování

Kliknutí – Tažení - Posun

gdpr Fri Jun 14, 2024 20:14:34
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace