Revit Importér

Předplatitelům verze SketchUp Studio, kteří pracují v OS Windows, Revit Importer nabízí snadný způsob importu Revit projektu do SketchUp modelu (pro využití importéru není nutná licence Revit).

Revit Importér zlepšuje spolupráci na projektu mezi partnery, kteří pracují v Revitu. Při přenosu do SketchUpu zachovává strukturu modelu a snižuje potřebu čištění výsledného importu. Importované soubory jsou automaticky optimalizovány a snižuje se jejich velikost.

Revit Importer SketchUp Studio 2023

Při importu s využitím Revit Importer pro přenos .rvt souborů do Vašich SketchUp modelů SketchUp automaticky vytváří:
- SketchUp komponenty - konvertuje všechny Revit Families na komponenty, převádí identické Revit objekty na identické komponenty a pojmenuje komponenty s využitím Revit názvu/typu rodiny.
- SketchUp značky - všechny Revit rodiny jsou pojmenovány podle jejich ekvivalentů v Revit kategoriích.
- SketchUp materiály - Revit materiály se stanou SketchUp materiály. Jsou podporovány také průhledné materiály.
- Optimalizace geometrie - SketchUp v importovaných Revit projektech optimalizuje nadbytečnou trigonometrii a snižuje množství segmentů v křivkách.
- Revit podpora odkazů - pokud importy Revit projektů obsahují odkazy na .rvt projekty, importer pro každý z nich vytvoří proxy objekt. Tyto proxy objekty se objeví se značkou .
- Revit Importer importuje pouze viditelnou geometrii ve zvoleném 3D náhledu. Vypnutí nebo ukrytí nepotřebných rodin a geometrie uchová Váš model čistý a sníží velikost importovaných souborů.

Revit importér je možné využívat ve verzi SketchUp Studio 2021 a vyšších. Je schopen importu souborů z Revit 2011 a novějších verzí.

gdpr Fri Dec 08, 2023 15:58:07
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace