SketchUp > Nápověda > Přizpůsobení panelů nástrojů

Přizpůsobení panelů nástrojů

Výchozí nastavení panelu nástrojů je navrženo tak, aby Vám bylo nápomocné v začátcích využívání aplikace. Po nějakém čase ale můžete zjistit, že byste rádi přizpůsobili existující panely nástrojů, nebo si vytvořili své vlastní. Můžete například:

Je také možné provést některé změny ve vzhledu menu nebo jeho položek. Následující řádky Vás naučí, jak si přizpůsobit panely nástrojů a menu podle Vašich představ.

Zobrazení panelu nástrojů

Pokud se potřebný panel nástrojů nezobrazuje na obrazovce, zvolte Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů. V zobrazeném dialogu je u každého zobrazeného panelu nástrojů zatržítko v zaškrtávacím okénku. Pokud se tedy potřebný panel nezobrazuje, označte jeho jméno v zaškrtávacím okénku.
Názvy panelů jsou také k dispozici přímo pod pravým tlačítkem myši po kliknutím na šedou oblast některého z panelů nástrojů. Panel zobrazíte kliknutím na položku v zobrazeném seznamu a stejným způsobem jej také skryjete.

Přemístění nástrojů v panelu nástrojů

Pokud chcete některé nástroje přemístit mezi jednotlivými panely nástrojů, stačí na ně najet šipkou a zmáčknout levé tlačítko na myši. Tím nástroj uchopíte a můžete s ním podle potřeby posouvat mezi jednotlivými panely. Musí být aktivní dialogové okno Panely nástrojů.

Odstranění nástrojů z panelu nástrojů

Pokud si přejete nástroj z panelu úplně odstranit, stačí uchopit nástroj myší a přetáhnout jej mimo panel – nástroj zmizí. Druhá možnost je kliknout pravým tlačítkem myši na nástroj, který chcete odstranit a pak kliknout na možnost Odstranit. Musí být aktivní dialogové okno Panely nástrojů.

Vytvoření nového panelu nástrojů

Ze záložky v menu zvolte Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na některý panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů.
Na pravé straně okna je tlačítko Nový. Když na něj kliknete levým tlačítkem myši, objeví se okénko Toolbar Name. Tam napište jméno nového panelu a klikněte na OK. Objeví se nový panel, do kterého nyní můžete přetáhnout myší všechny potřebné nástroje. Tyto je možné navíc seskupovat stisknutím volby Start Group.
Po vytvoření se nový panel nachází přímo na pracovní ploše. Pokud jej chcete ukotvit na lištu, najeďte na něj šipkou, zmáčkněte levé tlačítko na myši a přetáhněte ho na lištu nahoře či po stranách okna programu.

Tip: Nový, prázdný panel umístěný na liště je obtížně vidět. Je znázorněn pouze jako malý šedý čtverec s řadou teček. Poté, co umístíte alespoň jeden nástroj do panelu, je již viditelnější.

Pokud chcete vlastní panel nástrojů přejmenovat, zvolte opět Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů. Když kliknete na název panelu nástrojů a označíte jej modře, v pravé části se zvýrazní tlačítko přejmenovat. Na něj klikněte a napište nové jméno do okénka Toolbar Name, které je objeví. Pak klikněte na OK.

Zrušení změn v panelech nástrojů

Pokud je potřeba zrušit změny, které jste nechtěně v panelech udělali, zvolte Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů.
Pak v levé části klikněte na PANEL, kterému chcete obnovit výchozí nastavení (označí se modrou barvou) a v pravé části klikněte na tlačítko Resetovat.
Pokud chcete zrušit změny provedené u VŠECH PANELŮ, klikněte v pravé části na možnost Restartovat vše.
Změny JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ je možné zrušit i přímo na panelu nástrojů – klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte možnost Reset to Default. Tím se obnoví původní nastavení.

Změna velikosti ikon

Pokud chcete změnit velikost zobrazovaných ikon, zvolte Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů.
Klikněte na záložku Volby. Zde je přednastavena možnost Velké ikony. Pokud je chcete zobrazovat menší, odstraňte zatržítko pro tuto volbu.

Odstranění tipů z lišty

Pokud Vám vadí popisky, které se objevují při najetí myší na ikony jednotlivých nástrojů, je možnost odstranit je. Zvolte Pohled > Panely nástrojů, nebo klikněte pravým tlačítkem myši přímo na panel nástrojů a vyberte možnost úplně dole – Panely nástrojů.
Na záložce Volby je přednastavena možnost Zobrazit tipy na liště. Odstraňte zatržítko ze zaškrtávacího okénka.

gdpr Fri Dec 08, 2023 16:18:51
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace