SketchUp > Nápověda > Kompatibilita SketchUp

Kompatibilita SketchUp

Využívání dat ze SketchUpu jinými modelovacími programy nebo nástroji

Pokud chcete využívat SketchUp s jinými modelovacími programy nebo nástroji, obecně to znamená, že budete potřebovat
- Importovat data z jiného programu do SketchUpu.
- Exportovat Váš model ze SketchUpu do souboru formátu, který spolupracuje s jiným programem.

Tip: V tomto návodě je popsán postup pro spolupráci SketchUpu s jinými programy a nástroji, co znamená programy mimo rodinu SketchUp software a nástrojů. Pokud chcete vytvořit prezentaci v LayOutu, vytvořit si svůj vlastní styl v Style Builderu nebo sdílet modely na SketchUp mobilním prohlížeči či 3D Warehouse, tyto programy a nástroje jsou vytvořeny přesně pro práci se SketchUpem. Každá s těchto aplikací má svou vlastní sekci v Knowledge Center, kde se můžete dozvědět, jakým způsobem můžete zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Tento návod popisuje práci s CAD soubory rozdílných formátů, soubory s obrázky a jinými formáty souborů navržených pro sdílení 3D modelových dat mezi aplikacemi. Pro import nebo export některých z těchto souborů potřebujete licenci SketchUp Pro, nebo aktivní předplatné aplikace SketchUp pro Web, Shop Edition. Následující tabulka obsahuje různé typy souborů, které je možné importovat do SketchUpu, nebo Exportovat z něj.

Typ souboruPříponaVerzeUžitečné informace na stránkách výrobce
CAD soubory.dwg, .dxfpouze PROImport a export CAD souborů a Jak začít pracovat s CAD souborem ve SketchUpu
Obrázky.jpg, .png, .tif, .bmp, .psd, .tga, .pdf, .epsNěkteré typy pouze PROImport a export souborů s obrázky
COLLADA.daeImport a export Collada souborů
3D Studio (3DS).3dspouze PROImport a export 3DS souborů
Terén.dem, .ddfImport a export Souborů s digitálními modely terénu
FBX soubory.fbxpouze PROExport FBX souborů
Google Earth.kmzExport KMZ souborů pro Google Earth
OBJ soubory.objpouze PROExport OBJ souborů
VRML.wrlpouze PROExport VRML souborů
XSI soubory.xsipouze PROExport XSI souborů
IFC soubory.ifcpouze PROExport IFC souborů

TIP: Pokud chcete exportovat Váš SketchUp model do jiného typu souboru a obdržíte chybové hlášení, článek Hlášení prázdných dialogů nebo SDK chyb v průběhu exportu by Vám měl být nápomocen při řešení Vašeho problému.

Poznámka: Od verze 2016 byl ze SketchUpu odstraněn formát souboru Epix (.epx).

gdpr Sun Feb 25, 2024 09:31:21
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace