SketchUp > Nápověda > Problém s aktivací V-Ray u SketchUp Studio

Problém s aktivací V-Ray u SketchUp Studio

Častý problém, se kterým se uživatelé V-Ray můžou setkat, je problém s aktivací licence V-Ray v SketchUp verzi Studio. Obvykle se tento problém vyskytne, pokud V-Ray byl již instalován na daném zařízení pod jinou emailovou adresou, než se používá při přihlašování k licenci SketchUp.

Pokud jste se setkali s touto chybou, budete se muset odhlásit z licenčního serveru Chaos a odinstalovat ho na Vašem zařízení podle následujících pokynů:

Poznámka: Musíte mít aktivní předplatné SketchUp Studio nebo zkušební verzi pro použití V-Ray se SketchUpem.
 1. Otevřete svůj Trimble Account Management Portal. Pokud máte více než jeden účet, vyberte si jeden účet a klikněte na Members (Uživatelé)
 2. Otevřete kontextové menu Změna nastavení v Trimble účtu vedle jména uživatele a zvolte Modify Product Access (Upravit přístup k produktu)
  Aktivace V-Ray pro SketchUp

 3. V seznamu produktů zrušte výběr SketchUp Studio. Klikněte na Save Product Access (Uložit přístup k produktu)
 4. Počkejte 5 minut a znovu zvolte Modify Product Access (Upravit přístup k produktu). Vyberte SketchUp Studio a klikněte na Save Product Access (Uložit přístup k produktu).
 5. Otevřete internetový prohlížeč a do vyhledávacího řádku napište http://localhost:30304 pro otevření licenčního serveru Chaos.
 6. Klikntěte na Online licencing v horní části stránky a pak klikněte na Sign Out (Odhlásit).
 7. Spusťte stránku https://accounts.chaosgroup.com/trimble/login a klikněte na Continue with Trimble (pokračovat s Trimble) a přihlašte se prostřednictvím Vašeho Trimble ID.
 8. Vraťte se do SketchUpu a odhlašte se z Vašeho účtu.
 9. Pak se přihlašte zpátky. Vaše licence V-Ray je nyní ve SketchUp Studio aktivní!
Pokud tento postup nepomohl, postupujte podle následujících kroků:
 1. Odinstalujte licenční server Chaos.
 2. Otevřete správce souborů a vyhledejte Chaos Group složku v umístění: Program files/Common files/ChaosGroup
 3. Smažte složku nazvanou "ssl".
 4. Stáhněte Chaos Licence Server z jejich nápovědy.
 5. Nainstalujte Chaos Licence Server. V průběhu instalace zvolte Customize (Přizpůsobit) a odstraňte zatržítko u možnosti "Activate during installation" (Aktivovat v průběhu instalace).
 6. Zvolte Ignore (Ignorovat) pro jakékoliv chybové hlášky, které by se vyskytly v průběhu instalace.
 7. Po dokončení instalace otevřete v internetovém prohlížeci stránku http://localhost:30304
 8. Přihlašte se svým Trimble ID.
 9. Aktivujte online licenci ve Vašem účtu.

gdpr Fri Dec 08, 2023 17:49:57
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace