SketchUp > Nápověda > Práce s 3E pluginem Catalog

Práce s 3E pluginem Catalog

Díky tomuto pluginu si můžete ukládat Vámi vytvořené komponenty do vlastního katalogu objektů. K objektům je možné přidat další vlastnosti, jako jsou cena, materiál, hmotnost a další. Vybrané objekty se zobrazí ve výstupu. Komponenty spolu s jejich vlastnostmi můžete uložit do knihovny. Je možnost i vytvářet nové atributy přímo v záložce komponenty.
V Catalogu je možné si zvolit rozdílné nastavení pro zobrazované vlastnosti a detaily. Zvolíte si ty, které Vám budou nejlépe vyhovovat.
3E Catalog po změně v modelu automaticky aktualizuje všechny informace o komponentách. Catalog je také možné uložit do formátu HTML, PDF, CSV, vytisknout, nebo poslat pomocí emailu.
Pokud chcete výstup z katalogu využít jako nabídku pro klienta, nebo jako ceník, můžete jej doplnit adresou dodavatele nebo odběratele, adresou, případně logem.

Kde po instalaci naleznete 3E plugin Catalog?

Klikněte na rozbalovací menu Pluginy na horní liště, následně přejděte kursorem na název 3E Catalog a nakonec klikněte na Catalog.

Pokud chcete přidat položky do katalogu, nejdříve si je musíte ve výkrese označiť jako komponenty.
To se dá:

A) přes roletové menu na panelu nahoře:

Úpravy > Vytvořit komponentu
B) zvolíte si z nástrojů na panelu nástrojů šipku Ikona z panelu nástrojů SketchUp, klikněte nalevo od objektu, který chcete označit jako komponentu a se zmáčknutým pravým tlačítkem myši pomocí výběrového obdélníku označíte objekt a pustíte tlačítko myši. Následně opět pomocí pravého tlačítka myši spustíte kontextové menu, ze kterého zvolíte možnost Vytvořte komponenty.

Objeví se okno Tvorba komponenty, ve kterém můžete zadat Definici a Popis vytvořené komponenty, a k tomu i rozšířené atributy jako Cena, Velikost, URL, Typ atd.

Tvorba komponenty 3E Catalog

Komponenty, které budete chtít vložit do Catalogu musíte ještě zaktivovat pomocí výběrového okna - opět kliknout vlevo od komponent, táhnout myší se stlačeným pravým tlačítkem a po označení výběrovým obdélníkem všech komponent, které chcete do výběru přidat, pustit tlačítko myši. Komponenty mají modré obrysy.

Nyní spusťte plugin Catalog a na záložce Editor můžete z označených komponent ve výkrese vybrat ty, které chcete vložit do Catalogu pomocí kliknutí na nápis Add to catalog.

Tvorba komponenty 3E Catalog

Úprava položek katalogu

Výsledná podoba katalogu je na záložce Catalog. Zde si můžete vložit adresu zákazníka i prodávajícího, typ písma a velikost písma, zápatí.

3E Catalog - Editor

Atributy položek upravíte na záložce Atribut.

3E Catalog - Atributy

gdpr Fri Dec 08, 2023 17:30:13
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace